Komisijos Pranešimas dėl Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 26 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo2020/C 32/01