Zadeva C-646/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 1. decembra 2020 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht/TB