Zadeva C-363/10: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso – Portugalska) – Maria de Jesus Barbosa Rodrigues proti Companhia de Seguros Zurich SA