Tutkimus- ja teknisen kehitystoiminnan tulosten levittämisen ja optimoinnin erillisohjelma (1994-1998) Tarjouskilpailu viestikeskusten verkon (Network of Relay Centres, NRC) toteuttamisesta (Teksti koskee myös ETA-maita)