EVROPSKI PARLAMENT ZASEDANJE 2012–2013 Seje: 11. marec–14. marec 2013 Zapisnik seje je bil objavljen v UL C 162 E, 7.6.2013. SPREJETA BESEDILA