Prelle proti Komisiji TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 12. maja 1971. # Maurice Prelle proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Zadeva 77-70.