Predmet C-386/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. lipnja 2017. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Stefano Liberato protiv Luminite Luise Grigorescu