Věc C-407/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Višje sodišče v Mariboru — Slovinsko) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d. („Řízení o předběžné otázce — Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách — Směrnice 93/13/EHS — Řízení o výkonu rozhodnutí týkající se hypoteční pohledávky — Přímo vykonatelný notářský zápis — Soudní přezkum zneužívajících ujednání — Odklad výkonu rozhodnutí — Nedostatek pravomoci soudu, kterému byl podán návrh na výkon rozhodnutí — Ochrana spotřebitele — Zásada efektivity — Konformní výklad“)