Kohtuasi T-76/18: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – CN versus parlament (Avalik teenistus — Parlamendiliikmete registreeritud assistendid — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotlus — Personalieeskirjade artikkel 12a — Psühholoogiline ahistamine — Nõuandekomitee, mis tegeleb parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega töökohal — Otsus abitaotluse tagasilükkamise kohta — Õigus olla ära kuulatud — Võistlevuse põhimõte — Nõueandekomitee arvamuse ja tunnistajate ülekuulamise protokollide edastamisest keeldumine — Üldkohtu menetlustoimingu tegemisest keeldumine kostjaks oleva institutsiooni poolt)