Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/358 z dne 8. marca 2016 o dovoljenju Francoski republiki, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi nižje ravni obdavčitve neosvinčenega bencina in plinskega olja, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo