Direktiva Komisije z dne 28. marca 1983 o prilagoditvi Direktive Sveta 78/764/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih tehničnemu napredku (83/190/EGS)