Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9114 – KKR/TPG Asia/KMK/Square Peg/PropertyGuru) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)