Prilagajanje velikih infrastrukturnih projektov podnebnim spremembam