Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/108, ze dne 28. ledna 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého maďarským národním střediskem pro veřejné zdraví povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 403) (Pouze maďarské znění je závazné)