Sodba Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2016.#ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti Evropski komisiji.#Arbitražna klavzula – Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjeni v okviru Šestega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2002 – 2006) – Projekta Persona in Terregov – Upravičeni stroški – Vračilo izplačanih sredstev – Nasprotni zahtevek – Zamudne obresti.#Zadeva T-155/14. Sodba Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2016