PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE)) Odbor za promet in turizem Poročevalec: Roberts Zīle