SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE)) Transpordi- ja turismikomisjon Raportöör: Roberts Zīle