Postopek Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (prenovitev) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (prenovitev) (KOM(2007)0735 — C6-0441/2007 — 2007/0253(COD))