Communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking) *** I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking) (COM(2007)0735 — C6-0441/2007 — 2007/0253(COD))