Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/687 z dne 26. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge (Besedilo velja za EGP)