Asia C-690/20 P: Valitus, jonka Casino, Guichard-Perrachon ja Achats Marchandises Casino ovat tehneet 18.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon ja AMC v. komissio, 5.10.2020 antamasta tuomiosta