Stališče generalnega pravobranilca Mengozzi predstavljeno 17. decembra 2010. # Kazenski postopek proti E in F. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Oberlandesgericht Düsseldorf - Nemčija. # Skupna zunanja in varnostna politika - Posebni omejevalni ukrepi zoper nekatere osebe in organizacije v okviru boja proti terorizmu - Skupno stališče 2001/931/SZVP - Uredba (ES) št. 2580/2001- Člena 2 in 3 - Uvrstitev organizacije na seznam oseb, skupin in organizacij, vpletenih v teroristična dejanja - Posredovanje sredstev, pridobljenih z dejavnostma zbiranja prispevkov in prodaje publikacij, organizaciji s strani njenih članov. # Zadeva C-550/09. TITJUR E in F