Predlog UREDBA SVETA o razjasnitvi področja uporabe protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo (ES) št. 383/2009 na uvoz nekaterih žic in pletenih žičnih vrvi PSC s poreklom iz Ljudske republike Kitajske