Decyzja Komisji z dnia 25/07/2012 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6621 - CNP ASSURANCES / BNP PARIBAS / IMMEUBLE VAL-DE-MARNE) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)