Vec T-222/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. mája 2019 — Recyclex a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh recyklácie olovených automobilových batérií — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Koordinácia nákupných cien — Pokuty — Bod 26 oznámenia o spolupráci z roku 2006 — Bod 37 usmernení k metóde stanovovania pokút — Neobmedzená právomoc“)