Cauza T-222/17: Hotărârea Tribunalului din 23 mai 2019 — Recylex SA și alții/Comisia Europeană („Concurență — Înțelegeri — Piața reciclării bateriilor plumb-acid pentru automobile — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE — Coordonarea prețurilor de achiziționare — Amenzi — Punctul 26 din Comunicarea din 2006 privind cooperarea — Punctul 37 din Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor — Competență de fond”)