Sprawa T-222/17: Wyrok Sądu z dnia 23 maja 2019 r. — Recylex i in./Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek recyklingu akumulatorów samochodowych ołowiowo-kwasowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE — Uzgadnianie cen zakupu — Grzywny — Punkt 26 komunikatu w sprawie współpracy z 2006 r. — Punkt 37 wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien — Nieograniczone prawo orzekania)