Lieta T-222/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 23. maija spriedums — Recylex u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Automašīnu svina-skābes akumulatoru pārstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Iepirkuma cenu saskaņošana — Naudas sodi — 2006. gada paziņojuma par sadarbību 26. punkts — Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 37. punkts — Neierobežota kompetence)