asia T-222/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.5.2019 — Recylex ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Auton lyijyhappoakkujen kierrätysmarkkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Ostohintojen yhteensovittaminen — Sakot — Vuoden 2006 yhteistyötiedonannon 26 kohta — Sakkojen määrän laskennasta annettujen suuntaviivojen 37 kohta — Täysi toimivalta)