kohtuasi T-222/17: Üldkohtu 23. mai 2019. aasta otsus — Recylex jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Autode pliiakude ringlussevõtu turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsuse — Ostuhindade kooskõlastamine — Trahvid — 2006. aasta koostööteatise punkt 26 — Trahvide arvutamise meetodit käsitlevate suuniste punkt 37 — Täielik pädevus)