C-607/18. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. május 14-i ítélete – NKT Verwaltungs GmbH, korábban nkt cables GmbH, NKT A/S, korábban NKT Holding A/S kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Verseny – Kartellek – A föld alatti és tenger alatti elektromos kábelek európai piaca – A piac projektek keretében való felosztása – Bírságok – Védelemhez való jog – 1/2003/EK rendelet – A 27. cikk (1) bekezdése – A kifogásközlés és a vitatott határozat közötti összhang – Iratbetekintés – Egységes és folyamatos jogsértés – Bizonyítási teher – Érvek és bizonyítékok elferdítése)