Pisno vprašanje E-007149/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) za Komisijo. Nove države na seznamu nesodelujočih tretjih držav na področju boja proti nezakonitemu ribolovu