Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) na 31. zasedanju skupščine IMO v zvezi s sprejetjem sprememb Resolucije A.658(16) o uporabi in namestitvi retro-odsevnih materialov v reševalni opremi, postopkov za pomorsko inšpekcijo iz leta 2017 (Resolucija A.1119(30)) in smernic za preglede v okviru usklajenega sistema za pregled in izdajo spričeval (HSSC) (Resolucija A.1120(30))