Sprawa C-552/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 2 listopada 2016 r. – „WIND INNOVATION 1” EOOD w likwidacji/Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Sofia