Predmet C-552/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. studenoga 2016. uputio Аdministrativen sad Sofia-grad (Bugarska) – „WIND INNOVATION 1” EOOD, u likvidaciji protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia