Věc C-552/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 2. listopadu 2016 – „WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidaci v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofia