Zadeva F-45/07: Sodba Sodišča za uslužbence (občna seja) z dne 1. julija 2010 – Mandt proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradniki — Družinska pokojnina — Člen 79 Kadrovskih predpisov — Člen 18 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom — Preživeli zakonec — Priznanje statusa preživelega zakonca dvema osebama — Znižanje za 50 % — Legitimno pričakovanje — Zahteva po ujemanju)