Kirjalik küsimus E-5170/10 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) nõukogule. Vanemlikku vastutust ja lastekaitsemeetmeid käsitleva Haagi konventsiooni ratifitseerimine