Osnutek sklep Skupnega odbora EGP o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode - Osnutek skupnega stališča Skupnosti - (predložen s strani Komisije)