sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu Vzpostavitev enotnega evropskega neba s funkcionalnimi bloki zračnega prostora: Vmesno poročilo o stanju