Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Etablering af et fælles europæisk luftrum med funktionelle luftrumsblokke: en midtvejsrapport