Stališče Sveta (EU) št. 6/2011 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila Sprejeto v Svetu 14. februarja 2011 Besedilo velja za EGP