Zadeva C-515/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Østre Landsret – Danska) – Ingeniørforeningen i Danmark za Poula Landina/Tekniq za ENCO A/S – VVS (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje na področju zaposlovanja in dela — Člen 2(1) in (2)(a) — Člen 6(1) — Različno obravnavanje zaradi starosti — Nacionalna ureditev, ki določa da se delavcem, ki so ob prenehanju delovnega razmerja upravičeni do starostne pokojnine iz splošnega pokojninskega sistema, ne izplača odpravnina)