Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter so razširjeni na Vietnam in Laoško ljudsko demokratično republiko 2021/C 183/04