Cauza T-259/15: Hotărârea Tribunalului din 9 aprilie 2019 — Close și Cegelec/Parlamentul („Contracte de achiziții publice de lucrări — Procedură de cerere de ofertă — Construirea unei centrale electrice — Extindere și modernizare a clădirii Konrad Adenauer la Luxemburg — Respingerea ofertei unui ofertant — Atribuirea contractului altui ofertant — Criterii de selecție — Capacitatea financiară și economică — Capacitatea tehnică și profesională — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere”)