Lieta C-82/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Sestā direktīva 77/388/EEK