Skupno stališče Sveta 2008/586/SZVP z dne 15. julija 2008 o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/871/SZVP