Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (KOM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))