Zadeva T-695/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. julija 2017 – Komisija/RN (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Preživeli zakonec — Pokojnine — Družinska pokojnina — Člen 20 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom — Pogoji za upravičenost — Napačna uporaba prava)