Sprawa T-695/16 P: Wyrok Sądu z dnia 18 lipca 2017 r. – Komisja/RN (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Żyjący małżonek — Emerytury i renty — Renta rodzinna — Artykuł 20 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Warunki zakwalifikowania — Naruszenie prawa)